Ogłoszenia duszpasterskie

Informacje z życia parafii oraz ogłoszenia urzędu gminy. Wystawiane są w niedzielę, na nadchodzący tydzień.
Czytaj...

Intencje

Całotygodniowy wykaz Mszy Świętych wraz z przypisanymi intencjami mszalnymi, według dat kalendarzowych.
Czytaj...

Liturgia na dziś

Czytania, Psalmy, Śpiewy oraz Ewangelia obowiązujące w danym dniu roku liturgicznego.
Czytaj...

Msze Święte

Niedziela:
8.00, 10.30, 16.00
Poniedziałek, Środa, Piątek:
17.00
Wtorek, Czwartek, Sobota:
8.00
Święta nieobowiązkowe:
8.00, 17.00

Kancelaria

Czynna:
Zawsze po Mszy Św.

Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Jacek Moroń
Kolęda 2016/2017
środa, 21 grudnia 2016 10:47
UWAGI:
  1. KOLĘDA ma następujące cele: otrzymać Boże błogosławieństwo na nowy rok, który daje nam nasz Stwórca – Bóg, wspólna modlitwa i bez­pośredni kontakt duszpasterza z parafianami. Niech głównym motywem bę­dzie rozmowa na tematy dotyczące naszej wiary.
  2. Gdyby ktoś nie mógł w wyznaczonym dniu lub czasie przyjąć kolędy, to jest następujące wyjście: gdy ktoś wróci do domu w czasie trwania kolędy to proszę zgłosić ministrantom chęć przyjęcia kolędy, to po za­kończeniu ostatniego domu w tym dniu kapłan wróci się lub po dowol­nej mszy zgło­sić chęć przyjęcia w innym terminie do ustalenia indywidualnie.
  3. Na kolędę przygotujmy: krzyż, zapaloną świecę lub dwie, wodę świę­coną. Dzieci i młodzież przygotuje zeszyty z religii. Wypada, aby cała rodzina brała udział w modlitwie kolędowej.
  4. Jeśli jest nowy dom, należy poprosić kapłana o specjalną modlitwę po­święcenia, przed wejściem do niego.
  5. Prosimy, aby parafianie z pierwszych domów wyznaczonej trasy umówili się kto podwiezie kapłana i ministrantów, a ci z ostatnich, kto odwiezie.
  6. Można przygotować do zapisania intencje na rok 2016 (najlepiej na kartce).
Plan odwiedzin duszpasterskich:

DATA DZIEŃ
GODZINA ULICA KIERUNEK
27 XII 2016
wtorek
od 14.00
ul. Wantuły
od Radlina do ul. W. Ludów – od nr 82-122
28 XII 2016
środa
od 14.00
ul. Jarzębinowa
ul. Leśna
parzyste 48-16a
nr 29 - do początku
29 XII 2016
czwartek
od 14.00
ul. Jarzębinowa
od początku – nieparzyste (3-17B) + parzyste (4-14)
30 XII 2016
piątek
od 14.00
ul. Jarzębinowa
nieparzyste, od końca (51-19)
02 I 2017
poniedziałek
od 14.00
ul. Mokra
od początku do końca
03 I 2017
wtorek
od 14.00
ul. Bławatkowa
nr od końca do 58
04 I 2017
środa
od 14.00
ul. Bławatkowa
nr 57 - 29 – obie strony
05 I 2017
czwartek
od 14.00
ul. Bławatkowa
nr 28 - 2 – obie strony
07 I 2017
sobota
od 13.00
ul. Kormoranów
parzyste (od 2 do końca)
09 I 2017
poniedziałek
od 14.00
ul. Kormoranów
nieparzyste (od 1 do końca)
10 I 2017
wtorek
od 14.00
ul. Środkowa
ul. Zielona
od ul. Orlej
od ul. Środkowej
11 I 2017
środa
od 14.00
ul. Orla
od 27 – 17
12 I 2017
czwartek
od 14.00
ul. Orla
8 – 1
13 I 2017
piątek
od 14.00
ul. Orla
14 D – 9
14 I 2017
sobota
od 13.00
ul. Bukowa
ul. Wiosny Ludów
od końca
nr parzyste - 102 - 54
16 I 2017 poniedziałek od 14.00 ul. Wiosny Ludów nr nieparzyste 129 – 65

od początku nr 1 - do końca

 
Parafia Narodzenia NMP

ul. Bławatkowa 31
44-321 Marklowice(Chałupki)
Tel.: (32) 454 31 70
chalupki@katowicka.pl