Ogłoszenia duszpasterskie

Informacje z życia parafii oraz ogłoszenia urzędu gminy. Wystawiane są w niedzielę, na nadchodzący tydzień.
Czytaj...

Intencje

Całotygodniowy wykaz Mszy Świętych wraz z przypisanymi intencjami mszalnymi, według dat kalendarzowych.
Czytaj...

Liturgia na dziś

Czytania, Psalmy, Śpiewy oraz Ewangelia obowiązujące w danym dniu roku liturgicznego.
Czytaj...

Msze Święte

Niedziela:
8.00, 10.30, 16.00
Poniedziałek, Środa, Piątek:
17.00
Wtorek, Czwartek, Sobota:
8.00
Święta nieobowiązkowe:
8.00, 17.00

Kancelaria

Czynna:
Zawsze po Mszy Św.

Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Jacek Moroń
Kolęda 2018/2019
niedziela, 16 grudnia 2018 20:04
UWAGI:
  1. KOLĘDA ma następujące cele: otrzymać Boże błogosławieństwo na nowy rok, który daje nam nasz Stwórca – Bóg, wspólna modlitwa i bez­pośredni kontakt duszpasterza z parafianami. Niech głównym motywem bę­dzie rozmowa na tematy dotyczące naszej wiary.
  2. Gdyby ktoś nie mógł w wyznaczonym dniu lub czasie przyjąć kolędy, to jest następujące wyjście: gdy ktoś wróci do domu w czasie trwania kolędy to proszę zgłosić ministrantom chęć przyjęcia kolędy, to po za­kończeniu ostatniego domu w tym dniu kapłan wróci się lub po dowol­nej mszy zgło­sić chęć przyjęcia w innym terminie do ustalenia indywidualnie.
  3. Na kolędę przygotujmy: krzyż, zapaloną świecę lub dwie, wodę świę­coną. Dzieci i młodzież przygotuje zeszyty z religii. Wypada, aby cała rodzina brała udział w modlitwie kolędowej.
  4. Jeśli jest nowy dom, należy poprosić kapłana o specjalną modlitwę po­święcenia, przed wejściem do niego.
  5. Prosimy, aby parafianie z pierwszych domów wyznaczonej trasy umówili się kto podwiezie kapłana i ministrantów, a ci z ostatnich, kto odwiezie.
  6. Można przygotować do zapisania intencje na rok 2019 (najlepiej na kartce).
Plan odwiedzin duszpasterskich:

DATA DZIEŃ
GODZINA ULICA KIERUNEK
27 XII 2018 czwartek
od 14.00
ul. Mokra
(od początku)
28 XII 2018
piątek
od 14.00
ul. Bławatkowa
(nr 28 – 2)
29 XII 2018
sobota
od 13.00
ul. Bławatkowa
(od końca nr 85A - 58)
2 I 2019
środa
od 14.00
ul. Bławatkowa
(57 – 39; 29; 33 i 37)
3 I 2019
czwartek
od 14.00
ul. Kormoranów
(parzyste od 2 – końca)
4 I 2019
piątek
od 14.00
ul. Kormoranów
(nieparzyste od 1 – końca)
5 I 2019
sobota
od 13.00
ul. Środkowa
ul. Zielona
(od Orlej)
(od Środkowej)
7 I 2019 poniedziałek
od 14.00
ul. Orla
(14D – 9)
8 I 2019
wtorek
od 14.00
ul. Orla
(27 – 17)
9 I 2019
środa
od 14.00
ul. Orla
(8 – 1)
10 I 2019
czwartek
od 14.00
ul. Wiosny Ludów (nieparzyste 129 - 65)
11 I 2019
piątek
od 14.00
ul. Bukowa
ul. Wiosny Ludów
(od końca – do nr 2)
(nr parzyste 102 – 54)
12 I 2019
sobota
od 13.00
ul. Wantuły
(od Radlina do W. Ludów)
14 I 2019
poniedziałek
od 14.00
ul. Jarzębinowa
(nieparzyste 51-19)
15 I 2019
wtorek
od 14.00
ul. Jarzębinowa
ul. Leśna
(parzyste 48 – 16A)
(od końca do nr 1)
16 I 2019 środa
od 14.00 ul. Jarzębinowa (nieparzyste [3-17B] + parzyste [4 – 14]
wg kolejności stojących domów po obu stronach)
 
Parafia Narodzenia NMP

ul. Bławatkowa 31
44-321 Marklowice(Chałupki)
Tel.: (32) 454 31 70
chalupki@katowicka.pl