Ogłoszenia duszpasterskie

Informacje z życia parafii oraz ogłoszenia urzędu gminy. Wystawiane są w niedzielę, na nadchodzący tydzień.
Czytaj...

Intencje

Całotygodniowy wykaz Mszy Świętych wraz z przypisanymi intencjami mszalnymi, według dat kalendarzowych.
Czytaj...

Liturgia na dziś

Czytania, Psalmy, Śpiewy oraz Ewangelia obowiązujące w danym dniu roku liturgicznego.
Czytaj...

Msze Święte

Niedziela:
8.00, 10.30, 16.00
Poniedziałek, Środa, Piątek:
17.00
Wtorek, Czwartek, Sobota:
8.00
Święta nieobowiązkowe:
8.00, 17.00

Kancelaria

Czynna:
Zawsze po Mszy Św.

Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Jacek Moroń
Intencje

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w aktualnej sytuacji epidemiologicznej z dnia 18 czerwca 2020 roku.

1. W związku z pojawiającymi się – w szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kościelnej – zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając na uwadze zdrowie i życie wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz duszpasterzy, zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Aktualnie chodzi o zasłanianie ust i nosa. Wskazanie to obowiązuje wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransów. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze powinni systematycznie informować.

2. W związku z przypadkami zachorowania duchownych na Covid-19 i orzeczeniem wobec nich kwarantanny, zarządzam co następuje:

  • stwierdzenie zakażenia i orzeczenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbliższych współpracowników – podjęte przez kompetentne służby sanitarne (Sanepid) – skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem się wskazaniom służb sanitarnych i koniecznością zgłoszenia tego faktu do dyrektora Wydziału Duszpasterstwa;
  • w razie nakazu okresowego zamknięcia parafialnego kościoła, wiernym tej parafii udzielam dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Równocześnie zachęcam, aby w miarę możliwości uczestniczyli we Mszy św.
    w kościołach parafii sąsiednich lub przeżywali Mszę św. dzięki transmisjom;
  • po uzyskaniu zgody Sanepidu na ponowne otwarcie kościoła należy bezzwłocznie udostępnić świątynię wiernym i podjąć sprawowanie sakramentów przez duszpasterzy nie objętych kwarantanną (np. księża z dekanatu).

Bracia i Siostry!

W czasie zmagania się z zagrożeniami związanymi z trwającym stanem epidemicznym, szczególnego znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, która konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Wyjątkową formą solidarności jest modlitwa, przede wszystkim udział we Mszy świętej.
Wyrażając radość ze zniesienia limitu wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w Wielkiej Tajemnicy Wiary, która daje życie. Bądźmy wierni niedzielnej Eucharystii i świętowaniu niedzieli jako dnia Boga i człowieka!

Wszystkich serdecznie zachęcam do wytrwałej modlitwy. Wołajmy nieustannie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami!

Zgodnie z dotychczasową praktyką Zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki Katowice, 18 czerwca 2020 r.
VA I – 53/20
Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób, które otrzymały lub w najbliższym czasie otrzymają skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

 

Informujemy, że od 15 czerwca br. wznowiono działalność uzdrowisk. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie sanatoryjne, będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii.

Narodowy Fundusz Zdrowia prosi, aby po otrzymaniu skierowania skontaktować
z sanatorium do którego zostali Państwo skierowani i podać swój aktualny numer telefonu. Następnie należy zadzwonić do punktu pobrań i umówić się na wykonanie testu. Badanie należy wykonać nie wcześniej niż w 6 dniu przed terminem wyjazdu. Informację o wyniku testu
i możliwości wyjazdu na leczenie otrzymają Państwo telefonicznie z uzdrowiska. Wykaz punktów pobrań otrzymają Państwo listownie razem ze skierowaniem.

Piotr Nowak

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

 

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO  W ZWIĄZKU Z AKCJĄ ODDAWANIA KRWI


Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!  Przeżywany czas pandemii już niejednokrotnie stworzył nam okazje i możliwości, aby w duchu solidarności zatroszczyć się o siebie nawzajem. Takich okazji nie brakuje  i teraz. Rozpoczęte wakacje to trudny czas m. in. dla publicznej służby krwi. Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew, służącą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, dołączam się do apelu Centrum Krwiodawstwa i Ministerstwa Zdrowia, którzy proszą o dzielenie się tym cennym darem ze swojego życia, niezbędnym do ratowania życia tych, którzy na skutek wypadków czy chorób znaleźli się  w niebezpieczeństwie śmierci. Kościół uczy, że oddanie krwi w celu ratowania ludzkiego życia jest przejawem solidarności chrześcijańskiej i naśladowaniem miłości Boga do ludzi. Jest to przejaw „kultury życia”, o którą tak często apelował św. Jan Paweł II.  Jako chrześcijanie jesteśmy świadomi naszego odkupienia, które dokonało się przez Krew Jezusa. Krew jest symbolem życia, braterstwa i poświęcenia. Oddanie krwi jest dowodem miłości i troski o bliźniego.  Bracia i Siostry! Jeżeli sytuacja zdrowotna nam na to pozwala i nie ma innych przeciwskazań, zachęcam do przekazania tego szczególnego daru z siebie w jednym z centrum krwiodawstwa. Każda grupa krwi jest cenna i potrzebna.  Pamiętajmy, że w walce z pandemią z Covid-19 bardzo ważna jest krew osób, które pokonały chorobę. Specjalny apel kieruję do ozdrowieńców, zwłaszcza wśród naszych śląskich górników. A tym, którzy już oddali krew, aby mogło zostać wytworzone leczące osocze, wyrażamy najwyższe uznanie i podziękowanie. Pełne wiary „Bóg zapłać” za każdy bezinteresowny dar krwi kierujemy pod adresem armii honorowych dawców krwi.   Serdecznie zachęcam duszpasterzy, aby stawali się życzliwymi promotorami krwiodawstwa we wspólnotach parafialnych i sami – o ile zdrowie na to pozwala – dołączyli do rzeszy wielkodusznych dawców krwi.  


Do wszystkich skierowane są słowa św. Pawła zapisane w 2 Liście do Koryntian:  „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki” (2Kor 9, 7-8).  Na czas wakacyjnego odpoczynku błogosławię i zapewniam o modlitwie, zwłaszcza za wszystkich podróżujących na naszych drogach i apeluję o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym bezwzględnej trzeźwości wymaganej od kierowców, a także obowiązujących zaleceń służb sanitarnych.  Módlmy się za sobie nawzajem:  „Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego”.


† Wiktor Skworc ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI


Katowice, 06 lipca 2020 r., we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych VA

 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW od 12.07.20 – 19.07.2020

15 Niedziela Zwykła - 12.07.2020

8.00 – Za parafian

10.30 – Za + Jadwigę Plichta – od rodziny Nowak

16.00 – Za + Krystynę Juraszek w 7 rocznicę śmierci

Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy

Poniedziałek Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta - 13.07.2020

17.00 –  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa z okazji 50 rocznicy urodzin T.D.

20.00 - Fatimska – Za wszystkich chorych członków Żywego Różańca

Wtorek Dzień Powszedni – 14.07.2020

8.00 – Za parafian

Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Antoniego

Środa Wspomnienie św. Bonawentury – 15.07.2020

17.00 – Za Erwina Pustelnika, Karola i Marię Ulbrych, córkę Elfrydę, syna Alfreda, wnuczkę Barbarę, Jana Pustelnik, Jadwigę Kionka, Ryszarda i Zofię Bugla

Czwartek Wspomnienie NMP z Góry Karmel – 16.07.2020

7.30 Nabożeństwo do Matki Bożej

8.00 – Za + Annę Ośliźlok, męża Pawła i rodziców z obu stron

Piątek Dzień Powszedni  – 17.07.2020

17.00 – Za + Alojzego Pająka i jego rodziców

Sobota Dzień powszedni – 18.07.2020

16.00 – Za + Jana Heliosa w rocznicę śmierci, zięcia Adama, rodziców Helenę i Jana Heliosz, Luizę Kolarski, męża Ernesta

16 Niedziela Zwykła  –  19.07.2020

8.00 – Za + Karola Ucher i jego rodziców Elżbietę i Maksymiliana

10.30 – Za + matkę Annę na pamiątkę urodzin

16.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ludwiki Korus z okazji  75 rocznicy urodzin T.D.

Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy


Ogłoszenia duszpasterskie 12.07.2020 – 19.07.2020

1. Bóg zapłać za kolektę kopertową przeznaczoną na zakup pieca do centralnego ogrzewania w kościele.

2.W tym tygodniu mamy następujące święta i wspomnienia liturgiczne:

- poniedziałek – wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

- środa – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

- czwartek – wspomnienie NMP z Góry Karmel

3. Transmisja Mszy św. z naszego kościoła będzie miała miejsce  zawsze niedzielę o godz. 10.30.

4. Wszystkich czcicieli Matki Bożej fatimskiej zapraszamy w poniedziałek 13.07.2020 o godz. 19.30 na różaniec. O godz. 20.00 Msza św. Podczas procesji figurkę Matki Bożej niosą członkinie 3 i 4 Róży różańcowej.

5. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”:

- czy miłość narzeczonych jest konieczna do zawarcia małżeństwa i czy jej brak może być podstawą do jego unieważnienia ?

- sanktuarium maryjne w Charłupi, kolejny przystanek na trasie wakacyjnego cyklu „Nie ma jak u Mamy”.

6. Przypominamy, że w kościele i na Mszy św. oraz nabożeństwach mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa czyli trzeba być w maseczce a Komunię św. przyjmujemy na rękę.

7. Związek Emerytów i Rencistów organizuje 22.07.2020 o godz. 16.00 w domu przyjęć „Centrum” spotkanie dla Kobiet przełożone z miesiąca marca  oraz 12 sierpnia 1 – dniowy wyjazd do Brennej.

W dniu 20.07.2020 od 8.00 -10.00 w GCI można dokonać wpłat za wczasy do Berezki.

Są jeszcze wolne miejsca na wczasy do Czarnogóry /20-27 sierpnia/ i do Berezki /23-29 sierpnia/. Zapisy u skarbnika Koła i Pana Koch.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM ŻYCZYMY MIŁEJ NIEDZIELI

 

 

 

Numer konta bankowego parafii: 08 1050 1403 1000 0022 8339 3078

Link do transmisji internetowej z mszy w naszej parafii na kanale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC0LIyRU-KmT1eu_WhRg28tA/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parafia Narodzenia NMP

ul. Bławatkowa 31
44-321 Marklowice(Chałupki)
Tel.: (32) 454 31 70
chalupki@katowicka.pl