Pogrzeby

INFORMACJE NA TEMAT POGRZEBÓW

Zmarła + Gabriela Horn

Jej pogrzeb będzie w środę – 24.04.24 w kościele św. Stanisława w Marklowicach

Modlitwy za zmarłą  w poniedziałek o godz. 18.30 w kaplicy pogrzebowej przy parafii sw. Stanisława w Marklowicach

Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu(Jej) wieczne spoczywanie

światłość wieczna niech Mu (Jej) świeci, gdzie królują wszyscy Święci

Wszyscy Święci z Tobą Panem

aż na wieki wieków . Amen

Shopping Basket